top of page
main.webp

แรดชวา

แรดชวา

Javan Rhinoceros

ลักษณะ

แรดชวาเป็นสัตว์ที่มีหนังพับ หรือหนังย่น เช่นเดียวกับช้าง มีรอยพับอยู่ 5 แห่ง คือบริเวณช่วงคอถึงหัวไหล่ บริเวณโคนขาหน้าด้านหนึ่งพาดไปยังโคนขาหน้าอีกด้านหนึ่ง บริเวณรอบเอว บริเวณโคนขาหลังด้านหนึ่งผ่านสะโพกไปยังโคนขาหลังอีกด้านหนึ่ง และที่บริเวณโคนหาง เหนือจมูกมีนอสั้น ๆ หนึ่งนอ แถมมีขนาดเล็กกว่าแรดทุกชนิด จึงได้อีกชื่อว่า แรดนอเดียว มีกีบเท้าทั้ง 4 ข้าง ข้างละ 3 กีบ มีริมฝีปากบนงุ้มเป็นจะงอยทำหน้าที่คล้ายมือในการนำอาหารเข้าปาก
ในอดีตมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่เกาะในอินโดนีเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย และบังคลาเทศ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

สมัน-01.webp
0803 อนุกรม แรดชวา_result.webp

ประชากรรวมทั่วโลก :

ประชากรในประเทศไทย :

72 ตัว

-

0803 สถานะ กระซู่_result.webp
map_result.webp

ปัจจุบันแรดชวาเป็นหนึ่งในห้าชนิดของแรดที่ถูกคุกคามมากที่สุดจนอยู่ในขั้นวิกฤติ เนื่องมาจากการลักลอบล่า และการทำลายถิ่นอาศัย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซีย เมื่อเดือนกันยายน 2562 เปิดเผยว่าจากการติดกล้องจับภาพสำรวจ พบว่าประชากรแรดชวาได้เพิ่มจำนวนขึ้นจาก 68 ตัวเป็น 72 ตัว ทั้งหมดอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติอูจุงคุโชน ในชวา ประเทศอินโดนีเซีย (www.savetherhino.org)

ปัจจัยคุกคาม.webp
ชีววิทยา.webp
สายพันธุุ์ย่อย.webp
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


หนังสือ สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย (พศ.2550)
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


https://www.savetherhino.org/asia/javan-rhino-success-population-numbers-increase/

bottom of page