top of page
bg.jpg
Artboard 4 copy-100.jpg

Samer Dao Mountain Trail

“วิ่งนับดาว คืนฟื้นฟูป่า”  

กับสนาม Trail ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน

วันที่ 6-7  มกราคม 2567  
ณ ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

  • Facebook
  • Line

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน และสถานที่ใกล้เคียง

2.  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

3.  เพื่อหารายได้ให้กับสมาคมอุทยานแห่งชาติ ในการดำเนินโครงการคืนฟื้นฟูป่าประชาร่วมใจ

4.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

สื้อวิ่ง

เหรียญรางวัล และ ของสมนาคุณ

6 medal.jpg
7 finisher.jpg
8 goodie bag.jpg

VIP SET

9 vip set.jpg

สำหรับผู้ไม่ต้องการวิ่ง

10 สมัครแต่ไม่วิ่ง.jpg
11 สมัครแต่ไม่วิ่ง.jpg

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

12 ราคาสมัคร.jpg

เส้นทางวิ่ง

อุปกรณ์บังคับ

14 อุปกรณ์.jpg

ข้อควรปฏิบัติ

15 ข้อควรปฏิบัติ.jpg

กฏข้อบังคับ

16 กฏ.jpg

รายชื่อที่พักในอำเภอนาน้อย จ.น่าน

แก้วออน รีสอร์ท

ราคา

250 บาท/ท่าน

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

11 km.

เบอร์โทรศัพท์

087-189-2207

เฮือนคำแก้วรีสอร์ท

ราคา

700 บาท พร้อมกาแฟ 2 แก้ว

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

15 km.

เบอร์โทรศัพท์

086-188-0243

นานารีสอร์ท

ราคา

800-2,000

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

18 km.

เบอร์โทรศัพท์

089-850-6159

เฮียนภูริภัทรชัย

ราคา

1,500 รวมอาหารเช้า

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

18 km.

เบอร์โทรศัพท์

081-933-2384

เฮือนฝ้ายแม่จำปี

ราคา

500- 1,200 / ห้อง

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

16 km.

เบอร์โทรศัพท์

085-100-1807

มีนะ มีนา

ราคา

1,300 บาท/หลัง รวมอาหารเช้า

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

18 km.

เบอร์โทรศัพท์

096-886-7624

มงคลโฮมสเตย์

ราคา

500 บาท/ห้อง

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

20 km.

เบอร์โทรศัพท์

093-290-0115

ห้องพักบ้านกาแฟ

ราคา

500/ห้อง , 600/หลัง

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

15 km.

เบอร์โทรศัพท์

089-997-2358

ชายทุ่งรีสอร์ท

ราคา

700 บาท / ห้อง รวมอาหารเช้า

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

15 km.

เบอร์โทรศัพท์

094-792-6514

เรือนไม้ รีสอร์ท

ราคา

950 - 3,000 รวมอาหารเช้า

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

18 km.

เบอร์โทรศัพท์

092-268-2944

นาน้อย รีสอร์ท

ราคา

1,200/1,800/2,000/2,500/ ห้อง รวมอาหารเช้า

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

16.5 km.

เบอร์โทรศัพท์

085-716-2369

กองแลรีสอร์ท

ราคา

500 – 700 บาท รวมอาหารเช้า

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

18 km.

เบอร์โทรศัพท์

083-009-1834

สายน่าน รีสอร์ท

ราคา

1,200-1,500อ รวมอาหารเช้า

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

15 km.

เบอร์โทรศัพท์

082-823-7799

ดอยเสมอดาว โฮลเทรล

ราคา

1,190 – 2,590

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

10 km

เบอร์โทรศัพท์

090-958-8882

เฮือนวาดเขียนรีสอร์ท

ราคา

400-500 /ท่าน รวมอาหารเช้า

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

17.5 km.

เบอร์โทรศัพท์

094-463-5095

อุ๊ยดี รีสอร์ท

ราคา

800 บาท/หลัง รวมอาหารเช้า

ระยะทางถึงดอยเสมอดาว

20 km.

เบอร์โทรศัพท์

093-218-9292

bottom of page