top of page

Dong Phayayen – Khao Yai Series Run Season 2

วิ่งให้ป่า​- วิ่งให้เป็น!!! กับดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซีรีส์รัน ซีซั่น 2


ขอเชิญชวนนักวิ่งขาลุยทุกสารทิศมาร่วมใจกันเป็น "นักวิ่งจิตอนุรักษ์"​ ลงสนามพิสูจน์กำลังขาแบบมีจิตสำนึก​ตลอดเส้นทางกับ​ หัวใจ 3 R​ ที่คุณต้องพกพาไปวิ่งพร้อมกัน..


 • R1​ REDUCE ลดปริมาณขยะ ใช้ขวดเดียวเฟี้ยวตลอดทาง​ เติมน้ำแทนการใช้แก้วแล้วทิ้ง.

 • R​2​ REUSE ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ตักใหม่แต่ยังใช้จานเดิม​ เพื่อลดการใช้แม้จะเติมอาหารหลายรอบ

 • R3 RESPECT เคารพกติกาของอุทยานแห่งชาติ ไม่ใช้โฟม ไม่ดื่มสุรา ไม่ส่งเสียงดัง​ ไม่เพิ่มขยะ​


Series 2: KHLONG PLA KANG KORAT

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.4 (คลองปลากั้ง) จังหวัดนครราชสีมา

100 บาท จากค่าสมัครของทุกท่าน มอบให้สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

 • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

 • สร้างจิตสำนึกเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่า

 • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของผืนป่ามรดกโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน

 • เพื่อจัดหาทุนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์ผืนป่ามกรดกโลก

 • เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


จัดโดย : สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่


Organized by :

 • Inspire Runner

 • บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด

triangle bg blue 1.png
triangle bg orange 2.png
bottom of page