top of page

วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รูปแบบการแข่งขัน Cross Country


Series 5 : NANG RONG NAKHON NAYOK

 • ปิดรับส่งไปรษณีย์ 14 ธค. 61 **
 • สามารถแก้ไขข้อมูลระยะ ไซต์เสื้อ วันสุดท้าย 17 ธ.ค 61 **
 • ปิดระบบรับสมัครออนไลน์ 5 มค. 62 **

มาระเบิดน่อง กับความมันส์ที่ท้าทายพลังขาของคุณกันที่ “เขาหล่น” ภูเขาหินที่มีความสูง ชัน กับเส้นทางเทรล ถึง 700 เมตร หินลอยที่ขรุขระจะได้วัดว่าใครมีพลังกล้ามเนื้อข้อเท้าที่แข็งแรง ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.13 นางรอง นครนายก วิ่ง ปืน ไต่ เพื่อให้ถึงจุดหมายไปด้วยกัน

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.13 (นางรอง) จังหวัดนครนายก


100 บาท จากค่าสมัครของทุกท่าน มอบให้สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า

 • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ลูกหลาน

 • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของผืนป่ามรดกโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน

 • เพื่อจัดหาทุนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลก

 • เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


รับอุปกรณ์

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 @ แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน

 • 13.00 – 20.00 น. เปิดรับ เสื้อ Goodie Bag เบอร์วิ่งพร้อมชิปจับเวลา


วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 @ แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน

 • 11.00 - 19.00 น. เปิดรับ เสื้อ Goodie Bag เบอร์วิ่งพร้อมชิปจับเวลา


วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 @ นางรอง นครนายก

 • 10.30 - 18.00 น. เปิดรับ เสื้อ Goodie Bag เบอร์วิ่งพร้อมชิปจับเวลา
 • 13.00 – 15.00 น. ร่วมทำกิจกรรม CSR

หมายเหตุ นักวิ่งที่จะเข้าร่วมกิจกรรม CSR ต้องลงทะเบียนกับผู้จัดงานก่อนโดยติดตามข่าวสารการเปิดรับลงทะเบียนได้ที่ facebook: DoK-WHA


ผู้สมัคร ประเภท Mini Marathon 10.5 KM ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / ชิฟจับเวลา / เหรียญ Finisher / Goodie Bagประเภทรุ่น Fun run 4 KM วิ่งเพื่อสุขภาพ

 • ผู้สมัคร ประเภท Fun Run 4 KM ไม่มีการแข่งขัน ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / เหรียญ Finisher / Goodie Bagนักวิ่ง VIP

 • ผู้สมัคร ประเภท VIP ได้รับ เสื้อที่ระลึก หมายเลขวิ่ง ชิฟจับเวลา (เฉพาะ 21 KM และ 11 KM) / เหรียญ Finisher / ตุ๊กตาสัตว์ / เสื้อโปโล / Goodie Bag


ของพรีเมียมสำหรับนักวิ่งที่วิ่งพิชิตผืนป่าดงพญาเย็นทั้ง 6 Series จะได้รับเสื้อ Dongphayayen Finisher และกรอบสะสมเหรียญ


หมายเหตุ :

 • เพียงนักวิ่ง วิ่งครบ 6 สนาม ในระยะใดก็ได้ ระยะไม่เท่ากันทุกสนามก็ได้ และต้องสมัครภายใต้ชื่อเดียวกันทุกสนาม

 • นักวิ่งเก็บภาพถ่ายตนเองคู่กับสนาม เพื่อนำไปยื่นเป็นหลักฐานในสนามสุดท้าย
ของพรีเมียมสำหรับนักวิ่งที่วิ่งพิชิตผืนป่าดงพญาเย็นทั้ง 6 Series จะได้รับเสื้อ Dongphayayen Finisher และกรอบสะสมเหรียญ


หมายเหตุ :

 • เพียงนักวิ่ง วิ่งครบ 6 สนาม ในระยะใดก็ได้ ระยะไม่เท่ากันทุกสนามก็ได้ และต้องสมัครภายใต้ชื่อเดียวกันทุกสนาม

 • นักวิ่งเก็บภาพถ่ายตนเองคู่กับสนาม เพื่อนำไปยื่นเป็นหลักฐานในสนามสุดท้ายtriangle bg blue 1.pngbottom of page