001-facebook.png
line icon.webp

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) องค์การ ป่าสงวนของไทย และได้ร่วมสมทบเงินเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาวิจัยและการผลิตสื่อเกี่ยวกับสัตว์ป่า ให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจที่ต้องการสร้างสรรค์และสานต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาและการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย 

 หากคุณพร้อม..ร่วมเป็นคนใส่ใจและห่วงใยสัตว์ป่า...สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 5 Series

 Series # 1 Extinct : สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์จากประเทศไทยแล้ว 4 ชนิด คือ สมัน แรดชวา กระซู่ กูปรี 
Series # 2 Marine : สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ 5 ชนิด คือ พะยูน วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง ฉลามวาฬ วาฬบรูด้า 
Series # 3 Endangered : สัตว์กีบใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด คือ ควายป่า เก้งหม้อ ละองละมั่ง สมเสร็จ 
Series # 4 Observed : สัตว์ป่าสงวนที่พบเห็นได้ 3 ชนิด คือ กวางผา เลียงผา แมวลายหินอ่อน 
Series # 5 Winged : สัตว์ปีกใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกแต้วแล้วท้องดำ นกกระเรียน

เดิน วิ่ง ปั่น ที่ไหนก็ได้ตามสะดวก (ไม่มีการจัดงาน) แม้บนลู่ไฟฟ้า เพื่อสะสมระยะทาง

 สะสมระยะทางด้วยแอพพลิเคชั่นจับระยะทางใดก็ได้ แล้วถ่ายภาพผลการสะสมระยะ ส่งไปที่ FB : Inspire Runner หรือ Line : @inspirerunner  

ท่านสามารถ...ตรวจสอบยืนยันการส่งผล ได้ที่ www.inspirerunner.com 

 สมัครร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง คุณจะได้รับ 

นักวิ่ง.webp
 1. เสื้อประจำ series ท่านละ 1 ตัว

 2. เหรียญที่ระลึกสำหรับนักวิ่ง

 3.  เลขประจำตัวอิเลคโทรนิค (E-BIB) ที่ใส่รูปคุณได้

 4. ใบประกาศอิเลคโทรนิค (E-certificate) ที่ใส่รูปคุณได้

 5. บัตรเข้าชม “พิพิธภัณฑ์พระราม 9” ท่านละ 1 ใบ (มูลค่า 200 บาท) 

 สมัครร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน คุณจะได้รับ 

นักปั่น.webp
 1. เสื้อประจำ series ท่านละ 1 ตัว

 2. กระเป๋าสำหรับนักปั่น

 3.  เลขประจำตัวอิเลคโทรนิค (E-BIB) ที่ใส่รูปคุณได้

 4. ใบประกาศอิเลคโทรนิค (E-certificate) ที่ใส่รูปคุณได้

 5. บัตรเข้าชม “พิพิธภัณฑ์พระราม 9” ท่านละ 1 ใบ (มูลค่า 200 บาท) 

E-BIB / E-CER ไม่ซ้ำใคร ใส่ภาพรายบุคคล

bib. er.webp
 • สมัครเดี่ยว ส่งรูปเดี่ยว

 • สมัครคู่ ส่งรูปเดี่ยว และคู่

 • สมัครทีม ส่งรูปเดี่ยว และทีม

พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครครบทั้ง 5 series

เฉพาะ Package A D E ของทุกประเภท จะได้รับเสื้อ Finisher ท่านละ 1 ตัว

facebook_Package01_result.webp
facebook_Package02_result.webp

 รางวัลสำหรับผู้สมัครที่ส่งผลร่วมกิจกรรมครบ

ระยะก่อนใครในทุกประเภททุกระยะ

 1. อันดับที่ 1-3 จะได้รับแก้วน้ำ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 จาก อพวช. และหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ (Passport) มูลค่า 100 บาท และบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 2. อันดับที่ 4-10 จะได้รับหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ (Passport) มูลค่า 100 บาท และบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ทางผู้จัดจะเลือกจากวันและเวลาที่ผู้ส่งผลเข้ามาก่อนตามลำดับ

บริษัท สื่อดลใจ จำกัด

เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1604 ซอยศรีอยุธยา 12

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

Tel/Fax : 02-053-3918     Moblie : 09-8945-6568

E-mail : inspirerunner01@gmail.com