สมเสร็จ หรือผสมเสร็จสมเสร็จ หรือผสมเสร็จ Malayan Tapir, Asian Tapir

สมเสร็จในประเทศไทยมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกีบคี่ มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นชนิดเดียวที่พบในทวีปเอเชีย


ลักษณะทั่วไป 


สมเสร็จเป็นสัตว์กีบคี่กินพืชเป็นอาหาร ขนตามลำตัวสั้นเกรียน หัวถึงหัวไหล่ ขา หาง และก้นมีสีดำ

บริเวณกลางลำตัวตั้งแต่หลังขาหน้าถึงสะโพกมีสีขาวเทา บริเวณคอจะมีแผ่นหนังหนา เพื่อช่วยป้องกัน

อันตรายจากศัตรู ลูกอ่อนมีสีน้ำตาลเข้ม และมีลายจุดสีขาวกระจายคล้ายลายแตงไทย พบแพร่กระจาย

ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ไปจนถึงคาบสมุทรมลายู และเกาะสุมาตรา ในประเทศไทยพบมากทางภาคตะวันตกและภาคใต้การกระจายพันธุ์


ประชากรรวมทั่วโลก : ประมาณ 3,000 – 4,000 ตัว

ประชากรในประเทศไทย : ประมาณ 800 ตัว


พฤติกรรมและนิเวศวิทยา

สมเสร็จเป็นสัตว์สันโดษ ชอบอาศัยตามลำพัง ออกหากินในเวลากลางคืน อาศัยตามป่าดิบชื้น

ป่าดิบแล้ง ป่าผสมผลัดใบชื้น ในฤดูฝนอาจเข้าไปหากินตามป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ว่ายน้ำและ

ดำน้ำเก่ง มีสายตาไม่ดีนัก มีนิสัยชอบถ่ายมูลซ้ำที่เดิม อาหารมักเป็นใบไม้ที่มีพุ่มขนาดเล็กและไม้พุ่ม

ในป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้ง รวมทั้งผลไม้ป่าบางชนิด เช่น มะมุด ทุเรียนป่า ขนุนและมะปริง เป็นต้น
ข้อมูล : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ภาพ : สมาคมอุทยานแห่งชาติ