top of page

Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run (Series 4 : KHLONG PLA KANG KORAT)


วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รูปแบบการแข่งขัน Cross Country


Series 4 : KHLONG PLA KANG KORAT

พบกับเส้นทางวิ่งธรรมชาติที่มีความหลากหลาย สไตล์ Cross Country ที่มาครบและจัดเต็ม ณ แหล่งโอโซนอันดับ 1 ของโลก นักวิ่งจะเพลิดเพลินไปของความสวยงานกับเขื่อน ลำพระเพลิง และป่าเขาในดงกระทิง ณ สนามคลองปลาทั้งโคราช

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.4 (คลองปลากั้ง) จังหวัดนครราชสีมา


100 บาท จากค่าสมัครของทุกท่าน มอบให้สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ประเภทรุ่น Half Marathon 21 KM (Cut Off 4 ชั่วโมง)


รางวัล
  • Top Runner ชาย/หญิง ลำดับ 1 - 10 ได้รับตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสนามวิ่ง

  • อันดับ 1 - 3 ของทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัล


รุ่นอายุ

Male (ชาย)

Female (หญิง)

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 - 45 ปี

รุ่นอายุ 30 – 45 ปี

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

  • ผู้สมัคร ประเภท Half Marathon 21 KM ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / ชิฟจับเวลา / เหรียญ Finisher / Goodie Bag


ประเภทรุ่น Mini Marathon 10.5 KM (Cut Off 3 ชั่วโมง)

รางวัล
  • Top Runner ชาย/หญิง ลำดับ 1 - 15 ได้รับตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสนามวิ่ง

  • อันดับ 1 - 3 ของทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัล


รุ่นอายุ

Male (ชาย)

Female (หญิง)

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 15 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 - 45 ปี

รุ่นอายุ 30 – 45 ปี

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

รุ่นอายุ 46 ปีขึ้นไป

  • ผู้สมัคร ประเภท Mini Marathon 10.5 KM ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / ชิฟจับเวลา / เหรียญ Finisher / Goodie Bag


ประเภทรุ่น Fun Run 3.5 KM วิ่งเพื่อสุขภาพ

  • ผู้สมัคร ประเภท Fun Run 3.5 KM ไม่มีการแข่งขัน ได้รับ เสื้อที่ระลึก / หมายเลขวิ่ง / เหรียญ Finisher / Goodie Bag


นักวิ่ง VIP

  • ผู้สมัคร ประเภท VIP ได้รับ เสื้อที่ระลึก หมายเลขวิ่ง ชิฟจับเวลา (เฉพาะ 21 KM และ 11 KM) / เหรียญ Finisher / ตุ๊กตาสัตว์ / เสื้อโปโล / Goodie Bagของพรีเมียมสำหรับนักวิ่งที่วิ่งพิชิตผืนป่าดงพญาเย็นทั้ง 6 Series จะได้รับเสื้อ Dongphayayen Finisher และกรอบสะสมเหรียญ


หมายเหตุ :

  • เพียงนักวิ่ง วิ่งครบ 6 สนาม ในระยะใดก็ได้ ระยะไม่เท่ากันทุกสนามก็ได้ และต้องสมัครภายใต้ชื่อเดียวกันทุกสนาม

  • นักวิ่งเก็บภาพถ่ายตนเองคู่กับสนาม เพื่อนำไปยื่นเป็นหลักฐานในสนามสุดท้ายจัดโดย : สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่


Organized by

-Inspire Runner

-บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด


triangle bg blue 1.pngbottom of page