001-facebook.png
line icon.webp
sky.jpg

WILD RACE Season 1 Series 3 : Virtual Race For 19 Reserved Animals “วิ่งวิถีใหม่ ไม่ทอดทิ้งสัตว์ป่า”

สมาคมอุทยานแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

sky.jpg

รายได้ร้อยละ 10 จากค่าสมัครมอบสมาคมอุทยานแห่งชาติเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาวิจัยและการผลิตสื่อเกี่ยวกับสัตว์ป่า ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย

Series# 3 Endangered

 1 ก.พ.- 31 มี.ค. 64

สมัครประเภทเดี่ยว

499.- บาท

ระยะการสมัคร

19/90/190 KM

เฉพาะผู้ที่สมัครระยะ 190 KM สามารถส่งผลสะสมระยะทางได้ตลอดซีรี่ส์

สมัครประเภทคู่

900.- บาท

ระยะการสมัคร

19/90/190 KM

เฉพาะผู้ที่สมัครระยะ 190 KM สามารถส่งผลสะสมระยะทางได้ตลอดซีรี่ส์
 

สัตว์สงวน

สัตว์สงวน” หมายถึง สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวด ในปี พ.ศ.2535  ได้มีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 15 ชนิด ได้แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้งหม้อ นกกระเรียน  เลียงผา กวางผา ละองหรือละมั่ง สมัน กูปรี ควายป่า แรด กระซู่ สมเสร็จ 

นกแต้วแล้วท้องดำ และนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร  และ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ขึ้นใหม่ อีก 4 ชนิด คือ วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง ปลาฉลามวาฬ และ วาฬโอมูระ  รวมสัตว์ป่าสงวนของไทยมีทั้งสิ้น 19 ชนิด 

Series 3 Endangered

สัตว์กีบใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย

เก้ง head.jpg
ละมั่ง head.jpg
ควาย head.jpg
สมเสร็จ head.jpg
BG@4x.png

 ลาย เก้งหม้อ 

shirt_linoKengMore_ps_01_2.png

size XS
size S  
size M      
size L     
size XL   
size 2XL  
size 3XL 

: รอบอก 34” 

: รอบอก 36” 

: รอบอก 38” 

: รอบอก 40” 

: รอบอก 42” 

: รอบอก 44” 

: รอบอก 46” 

shirt_linoKengMore_ps_01_2.png
เก้งหม้อ
shirt_linoSaman_ps_01_2.png
ละอง/ละมั่ง
ควายป่า
shirt_linoBuff_ps_01.png
shirt_linoSomsed_ps_01_2.png
สมเสร็จ
sky.jpg

 เหรียญที่ระลึกสำหรับนักวิ่ง 

รับเหรียญที่ระลึกลายสัตว์ป่าสงวน เมื่อวิ่งครบตามระยะทางที่กำหนด โดยเหรียญทั้ง 5 season

จะสามารถวางต่อกันได้

E-bib 

E-certificate

เสื้อ Finisher สำหรับผู้วิ่งครบ 5 สนาม

วัดใจแค่สนามเดียวไม่พอ สมัครและวิ่งครบ 5 Series รับเสื้อ Finisher

ลายสัตว์ป่าสงวนทั้ง 19 ชนิด 1 ตัว

สมัครก่อนรับเลย!! หน้ากากผ้า จำนวน 200 ท่านแรก

Artboard 5.png

บริษัท สื่อดลใจ จำกัด

เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1604 ซอยศรีอยุธยา 12

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

Tel/Fax : 02-053-3918     Moblie : 09-8945-6568

E-mail : inspirerunner01@gmail.com