001-facebook.png
line icon.webp
webCover_01.webp
ร่วมกับ
Organized by

เดิน วิ่ง ปั่น และเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณค่า ของสัตว์ป่าสงวนของไทย ทั้ง 19 ชนิด ได้แก่ สมัน  แรดชวา  กระซู่  กูปรี  กวางผา เก้งหม้อ  ควายป่า  แมวลายหินอ่อน  ละองหรือละมั่ง เลียงผา สมเสร็จ นกกระเรียน

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกแต้วแล้วท้องดำ พะยูน  วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง ปลาฉลามวาฬ และ วาฬโอมูระ

bg.webp

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย

รายได้จากค่าสมัครมอบให้กับสมาคมอุทยานแห่งชาติเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่ "นิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่จะศึกษาชีววิทยาของสัตว์ป่า และผลิตสื่อเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทย“ รวมถึงผลักดันกิจกรรมต่างๆด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 

ประเภทการสมัคร

Series 1 Extinct

17 ส.ค. - 17 ต.ค. 63 

ประเภทเดี่ยว

ระยะทางวิ่งมีดังนี้ 

 • ระยะทางสะสม 10  กิโลเมตร

 • ระยะทางสะสม 20 กิโลเมตร

 • ระยะทางสะสม 50 กิโลเมตร

ประเภทคู่

ระยะทางวิ่งมีดังนี้ 

 • ระยะทางสะสม 20  กิโลเมตร

 • ระยะทางสะสม 50  กิโลเมตร

 • ระยะทางสะสม 100  กิโลเมตร

ประเภททีม

ระยะทางวิ่งมีดังนี้ 

 • ระยะทางสะสม 100  กิโลเมตร

 • ระยะทางสะสม 150 กิโลเมตร

 • ระยะทางสะสม 200  กิโลเมตร

ปั่นจักรยาน

ประเภทการสมัคร

 • ประเภทเดี่ยว 100  กิโลเมตร

 • ประเภทคู่ 200 กิโลเมตร

 • ประเภททีม 400  กิโลเมตร

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง และ  ปั่นจักรยาน เพื่อให้กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้น สร้างการรับรู้ และปลุกกระแสการเห็นความสำคัญของการเข้าใจ และอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ พรรณพืช และสัตว์สงวน ให้เกิดขึ้นในสังคมวงกว้าง กระตุ้นให้เกิดกระแสต่อเนื่อง  ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติอย่างเข้าใจให้กับประชาชนไทยอย่างยั่งยืน

สัตว์สงวน

สัตว์สงวน” หมายถึง สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวด ในปี พ.ศ.2535  ได้มีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 15 ชนิด ได้แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้งหม้อ นกกระเรียน  เลียงผา กวางผา ละองหรือละมั่ง สมัน กูปรี ควายป่า แรด กระซู่ สมเสร็จ 

นกแต้วแล้วท้องดำ และนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร  และ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ขึ้นใหม่ อีก 4 ชนิด คือ วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง ปลาฉลามวาฬ และ วาฬโอมูระ  รวมสัตว์ป่าสงวนของไทยมีทั้งสิ้น 19 ชนิด 

 

Series 1 Extinct

สัตว์ป่าสงวนที่สูญพันธุ์จากประเทศไทย

สมัน-01.webp
กูปรี.webp
แรดชวา.webp
กระซู่.webp

แบบเสื้อ เดิน วิ่ง ปั่น

 ลาย แรดชวา  

shirt_แรดชวา1.webp

ด้านหน้า

shirt_แรดชวา.2png.webp

ด้านหลัง

size XS
size S  
size M      
size L     
size XL   
size 2XL  
size 3XL 

: รอบอก 34” 

: รอบอก 36” 

: รอบอก 38” 

: รอบอก 40” 

: รอบอก 42” 

: รอบอก 44” 

: รอบอก 46” 

shirt_แรดชวา1.webp
ลายแรดชวา
shirt_กรูปรี1.webp
ลายกูปรี
ลายสมัน
สมัน1_result.webp
กระซู่1_result.webp
ลายกระซู่
bg front.webp

 เหรียญที่ระลึกสำหรับนักวิ่ง 

รับเหรียญที่ระลึกลายสัตว์ป่าสงวน เมื่อวิ่งครบตามระยะทางที่กำหนด โดยเหรียญทั้ง 5 season

จะสามารถวางต่อกันได้

 กระเป๋าผ้าสำหรับนักปั่น 

สำหรับนักปั่นรับกระเป๋าเป้ที่ระลึกหลังจากปั่นครบ

ระยะทางที่ลงสมัคร

กระเป๋าผ้าสัตว์สงวน
กระเป๋าผ้าสัตว์สงวน

E-bib 

พิเศษสำหรับผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว หมายเลขของคุณสามารถใส่รูปภาพที่บอกความเป็นคุณได้ ทั้ง

รูปเดี่ยว รูปคู่ และรูปทีม

E-certificate

เดิน วิ่ง ปั่น ครบระยะที่สมัคร จะได้รับ

ใบประกาศนียบัตรพิเศษที่สามารถใส่รูปเดี่ยว รูปคู่ หรือรูปทีม ของคุณได้

เสื้อ Finisher สำหรับผู้วิ่งครบ 5 สนาม

พิเศษ!!! สำหรับผู้พิทักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทย ที่วิ่งครบทั้ง 5 สนาม เพื่อเป็นการขอบคุณ

ผู้จัดฯ ขอมอบเสื้อ Finisher ให้กับทุกท่านที่มีส่วนในการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานครั้งนี้

หมายเหตุ : เสื้อ Finisher เฉพาะผู้ที่สมัคร Package A D E เท่านั้น 

บริษัท สื่อดลใจ จำกัด

เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1604 ซอยศรีอยุธยา 12

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

Tel/Fax : 02-053-3918     Moblie : 09-8945-6568

E-mail : inspirerunner01@gmail.com