top of page

Dong Phayayen – Khao Yai Series Run Season 2 (Series 2 : KHLONG PLA KANG KORAT)

วิ่งให้ป่า​- วิ่งให้เป็น!!!
กับดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซีรีส์รัน ซีซั่น 2

เชิญชวนนักวิ่งขาลุยทุกสารทิศมาร่วมใจกันเป็น "นักวิ่งจิตอนุรักษ์"​ ลงสนามพิสูจน์กำลังขาแบบมีจิตสำนึก​ตลอดเส้นทางกับ​ หัวใจ 3 R​ ที่คุณต้องพกพาไปวิ่งพร้อมกัน..

 • R1​ REDUCE ลดปริมาณขยะ ใช้ขวดเดียวเฟี้ยวตลอดทาง​ เติมน้ำแทนการใช้แก้วแล้วทิ้ง.

 • R​2​ REUSE ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ตักใหม่แต่ยังใช้จานเดิม​ เพื่อลดการใช้แม้จะเติมอาหารหลายรอบ

 • R3 RESPECT เคารพกติกาของอุทยานแห่งชาติ ไม่ใช้โฟม ไม่ดื่มสุรา ไม่ส่งเสียงดัง​ ไม่เพิ่มขยะ​

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.4 (คลองปลากั้ง) จังหวัดนครราชสีมา

 • Facebook
 • Line

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

 • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

 • สร้างจิตสำนึกเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่า

 • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของผืนป่ามรดกโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน

 • เพื่อจัดหาทุนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์ผืนป่ามกรดกโลก

 • เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

100 บาท จากค่าสมัครของทุกท่าน มอบให้สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

เสื้อวิ่ง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

เส้นทางวิ่ง

bottom of page