top of page

กวางผา(Chinese Goral)


ประชากรรวม : ไม่มีข้อมูล
ประชากรในประเทศไทย : ประมาณ 200 – 300 ตัว

กวางผา มีขนาดเล็กกว่าเลียงผา มีความสูงถึงไหล่ประมาณ 60-70 เซนติเมตร มีน้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัม มีเขาทั้งเพศผู้และเพศเมีย เขามีรูปทรงกรวย โค้งไปด้านหลัง โคนเขามีรอยเป็นวงแหวนซ้อนกันหลายชั้น ลำตัวมีสีหลากหลาย ตั้งแต่สีน้ำตาลอมเทา เหลืองอมเทา เหลืองแก่ ไปจนถึงสีน้ำตาลเข้ม กลางหลังมีแนวขนสีดำพาดจากระหว่างเขาไปตามสันหลังจนจรดโคนหาง หางมีสีดำ ส่วนท้องมีสีจางกว่าลำตัวด้านบน ริมฝีปาก รอบตา และใต้คางมีสีขาว เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย

กวางผาชอบอาศัยตามลำพัง หรือเป็นคู่ หรือฝูงเล็กๆ มักพบได้ตามภูเขาที่มีความลาดชันสูง ที่มีแนวหน้าผาเปิดโล่ง ซึ่งประกอบไปด้วยลานหินขนาดใหญ่ ทุ่งหญ้า และหย่อมป่าตามแนวร่องเขา ออกหากินช่วงเช้า หรือเย็น ตามที่โล่งที่มีความลาดชันไม่มากนัก ส่วนกลางวันมักนอนพักผ่อนตามลานหิน ซอกหิน หรือในพุ่มไม้ บนหน้าผาที่มีความลาดชันสูง กวางผากินยอดไม้ หญ้า และผลไม้บางชนิดเป็นอาหาร กวางผาแต่ละตัวจะมีอาณาเขตเฉพาะตัว และชอบถ่ายมูลกองซ้ำๆในที่เดิม

Comments


bottom of page