001-facebook.png
line icon.webp

กวางผา(Chinese Goral)

อัพเดตเมื่อ: ส.ค. 3


ประชากรรวม : ไม่มีข้อมูล
ประชากรในประเทศไทย : ประมาณ 200 – 300 ตัว

กวางผา มีขนาดเล็กกว่าเลียงผา มีความสูงถึงไหล่ประมาณ 60-70 เซนติเมตร มีน้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัม มีเขาทั้งเพศผู้และเพศเมีย เขามีรูปทรงกรวย โค้งไปด้านหลัง โคนเขามีรอยเป็นวงแหวนซ้อนกันหลายชั้น ลำตัวมีสีหลากหลาย ตั้งแต่สีน้ำตาลอมเทา เหลืองอมเทา เหลืองแก่ ไปจนถึงสีน้ำตาลเข้ม กลางหลังมีแนวขนสีดำพาดจากระหว่างเขาไปตามสันหลังจนจรดโคนหาง หางมีสีดำ ส่วนท้องมีสีจางกว่าลำตัวด้านบน ริมฝีปาก รอบตา และใต้คางมีสีขาว เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย

กวางผาชอบอาศัยตามลำพัง หรือเป็นคู่ หรือฝูงเล็กๆ มักพบได้ตามภูเขาที่มีความลาดชันสูง ที่มีแนวหน้าผาเปิดโล่ง ซึ่งประกอบไปด้วยลานหินขนาดใหญ่ ทุ่งหญ้า และหย่อมป่าตามแนวร่องเขา ออกหากินช่วงเช้า หรือเย็น ตามที่โล่งที่มีความลาดชันไม่มากนัก ส่วนกลางวันมักนอนพักผ่อนตามลานหิน ซอกหิน หรือในพุ่มไม้ บนหน้าผาที่มีความลาดชันสูง กวางผากินยอดไม้ หญ้า และผลไม้บางชนิดเป็นอาหาร กวางผาแต่ละตัวจะมีอาณาเขตเฉพาะตัว และชอบถ่ายมูลกองซ้ำๆในที่เดิม

ดู 2 ครั้ง

บริษัท สื่อดลใจ จำกัด

เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1604 ซอยศรีอยุธยา 12

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

Tel/Fax : 02-053-3918     Moblie : 09-8945-6568

E-mail : inspirerunner01@gmail.com