001-facebook.png
line icon.webp

ควายป่า, มหิงสาควายป่า, มหิงสา Wild Water Buffalo ควายป่า หรือ มหิงสา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายควายบ้าน แต่มีลำตัวขนาดลำตัวใหญ่กว่ามาก
ลักษณะทั่วไป 

  • นิสัยว่องไวและดุร้าย

  • สีลำตัวโดยทั่วไปเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลดำ ขาทั้ง 4 มีสีขาวหม่น หรือสีเทา ดูคล้ายใส่ถุงเท้าสีขาว

  • ด้านล่างของลำตัวบริเวณคอ มีลายสีขาวรูปตัววี มีเขาทั้ง 2 เพศ เขามีขนาดใหญ่กว่าควายบ้านมาก วงเขากางออกกว้าง และโค้งไปทางด้านหลัง ด้านตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายเขาเรียวแหลม

  • เมื่อตัวโตเต็มวัยมีความสูงที่ไหล่เกือบ 2 เมตร ความยาวหัวและลำตัว 2.40 – 2.80 เมตร ความยาวหาง 60–85 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 1,000 – 1,200 กิโลกรัม

การกระจายพันธุ์ควายป่า พบกระจายพันธุ์จากประเทศเนปาลและอินเดียไปสิ้นสุดที่ประเทศเวียดนาม ในประเทศไทยในอดีตเคยมีอยู่มากที่บ้านลานควาย หรือบ้านลานกระบือ (ปัจจุบัน คือ อำเภอลานกระบือ จังหวัด

กำแพงเพชร) แต่สถานะในปัจจุบันเหลืออยู่แค่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณ 60 ตัว เท่านั้น โดยจำนวนประชากรที่มีมากที่สุดในธรรมชาติในปัจจุบัน คือ ที่อุทยานแห่งชาติกาจิรังคา ในรัฐอัสสัม ของอินเดีย ประมาณ 1,700 ตัวพฤติกรรมและนิเวศวิทยา

ควายป่าออกหากินในเวลาเช้าและเวลาเย็น อาหารได้แก่ พวกใบไม้ หญ้า และหน่อไม้ ในช่วงกลางวัน ควายป่ามักจะนอนเคี้ยวเอื้องตามพุ่มไม้ หรือนอนแช่ปลักโคลน มักอยู่ร่วมกันเป็นฝูง

ฤดูผสมพันธุ์อยู่ราว ๆ เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ตกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งท้องนาน 10 เดือน มีนิสัยดุร้าย โดยเฉพาะตัวผู้และตัวเมียที่มีลูกอ่อน มีอายุยืนประมาณ 20–25 ปี

ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

ข้อมูล :

Kaul, R.; Williams, A.C.; Steinmetz, R.; Mishra, R. (2019). "Bubalus arnee". IUCN Red List of Threatened Species. 2019: e.T3129A46364616.

Choudhury, A. (2010). The vanishing herds: the wild water buffalo. Gibbon Books, Rhino Foundation, CEPF & COA, Taiwan, Guwahati, India.

Lau, C. H.; Drinkwater, R. D.; Yusoff, K.; Tan, S. G.; Hetzel, D. J. S.; Barker, J. S. F. (1998). "Genetic diversity of Asian water buffalo (Bubalus bubalis): mitochondrial DNA D-loop and cytochrome b sequence variation" (PDF). Animal Genetics. 29 (4): 253–264. doi:10.1046/j.1365-2052.1998.00309.x. PMID 9745663.

Groves, C. P. (2006). "Domesticated and Commensal Mammals of Austronesia and Their Histories". In Bellwood, P.; Fox, J. J.; Tryon, D. (eds.). The Austranesians. Canberra: Research School of Pacific Studies, The Australian National University. pp. 161–176.

Kerr, R. (1792). "Arnee Bos arnee". The Animal Kingdom or zoological system of the celebrated Sir Charles Linnaeus. Class I. Mammalia. Edinburgh & London: A. Strahan & T. Cadell. p. 336.

Smith, C. H. (1827). "Sub-genus I. Bubalus". In Griffith, E. (ed.). The animal kingdom arranged in conformity with its organization. Volume 5. Class Mammalia. London: Geo. B. Whittaker. pp. 371–373.

Ellerman, J. R., Morrison-Scott, T. C. S. (1966). Checklist of Palaearctic and Indian mammals 1758 to 1946. Second edition. London: British Museum of Natural History. pp 383–384.
บริษัท สื่อดลใจ จำกัด

เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1604 ซอยศรีอยุธยา 12

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

Tel/Fax : 02-053-3918     Moblie : 09-8945-6568

E-mail : inspirerunner01@gmail.com