top of page

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร White-eyed River Martin

Pseudochelidon sirintarae เป็นนกในวงศ์นกนางแอ่นขนาดกลาง ลำตัวมีขนสีดำเหลือบเขียว สะโพกมีสีขาว ส่วนหางมีขนคู่กลางยื่นเป็นแกนออกมา เป็นเส้นเรียว แผ่ตรงปลาย วงรอบตามีสีขาวหนา ปากสีเหลืองสดอมเขียว ทั้งสองเพศ มีลักษณะคล้ายกัน กินแมลงเป็นอาหาร โดยมักโฉบจับกลางอากาศ ส่วนพฤติกรรมด้านอื่นๆ นั้นมีข้อมูลน้อยมากลักษณะทั่วไป 

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร พบเฉพาะบริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เท่านั้น ไม่พบที่อื่นใดในโลก โดยพบเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม คาดว่าอาจจะเป็นนกอพยพ แต่ไม่มีข้อมูลใดยืนยัน มีรายงานการพบในปีพ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๐ และพ.ศ. ๒๕๒๓ เท่านั้น คาดการณ์กันว่านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว จากการสำรวจบริเวณบึงบอระเพ็ดหลายครั้ง และการสำรวจในลุ่มแม่น้ำยม ลุ่มแม่น้ำวัง และลุ่มแม่น้ำน่าน รวมทั้งทางตอนเหนือของลาว ไม่พบร่องรอยใดๆของนกชนิดนี้ที่มา หนังสือสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

Comments


bottom of page