001-facebook.png
line icon.webp

วาฬบรูด้า, วาฬแกลบ (Bryde’s Whale, Eden’s Whale)ประชากรรวมทั่วโลก : 11,000 – 13,000 ตัว
ประชากรในประเทศไทย : ประมาณ 60 ตัว

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในทะเล มีความยาวประมาณ 10-13 เมตร ลำตัวมีสีเทาดำ รูปร่างค่อนข้างเพรียว มีลายแต้มสีขาวประปรายตรงใต้คางและใต้คอ บางตัวพบมีแถบสีจางบนแผ่นหลัง บางตัวก็มีจุดสีจางทั้งตัว คล้ายสีเทาลายกระสีขาว มีสัน 3 สันเด่นชัดบริเวณด้านบนของปาก ซึ่งจะวางตัวขนานกันจากปลายปากจนถึงตำแหน่งของรูหายใจ เวลาผุดขึ้นหายใจเหนือผิวน้ำจะเห็นหัวและน้ำพุที่หายใจออกมาเป็นเวลานาน ก่อนจะเห็นครีบหลังตามมา แล้วทิ้งตัวจมหายไปโดยไม่โผล่ส่วนหางขึ้นมาเหนือน้ำ

ในประเทศไทย มีประชากรที่อยู่ประจำถิ่นราว 60 ตัว โดยพบในอ่าวไทยประมาณ 40 ตัว และฝั่ง อันดามันประมาณ 20 ตัว

บริษัท สื่อดลใจ จำกัด

เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1604 ซอยศรีอยุธยา 12

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

Tel/Fax : 02-053-3918     Moblie : 09-8945-6568

E-mail : inspirerunner01@gmail.com