top of page

วาฬบรูด้า, วาฬแกลบ (Bryde’s Whale, Eden’s Whale)ประชากรรวมทั่วโลก : 11,000 – 13,000 ตัว
ประชากรในประเทศไทย : ประมาณ 60 ตัว

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในทะเล มีความยาวประมาณ 10-13 เมตร ลำตัวมีสีเทาดำ รูปร่างค่อนข้างเพรียว มีลายแต้มสีขาวประปรายตรงใต้คางและใต้คอ บางตัวพบมีแถบสีจางบนแผ่นหลัง บางตัวก็มีจุดสีจางทั้งตัว คล้ายสีเทาลายกระสีขาว มีสัน 3 สันเด่นชัดบริเวณด้านบนของปาก ซึ่งจะวางตัวขนานกันจากปลายปากจนถึงตำแหน่งของรูหายใจ เวลาผุดขึ้นหายใจเหนือผิวน้ำจะเห็นหัวและน้ำพุที่หายใจออกมาเป็นเวลานาน ก่อนจะเห็นครีบหลังตามมา แล้วทิ้งตัวจมหายไปโดยไม่โผล่ส่วนหางขึ้นมาเหนือน้ำ

ในประเทศไทย มีประชากรที่อยู่ประจำถิ่นราว 60 ตัว โดยพบในอ่าวไทยประมาณ 40 ตัว และฝั่ง อันดามันประมาณ 20 ตัว

Comentários


bottom of page