top of page

วาฬโอมูระ Omura’s whaleวาฬโอมูระ Omura’s whale วาฬโอมูระ Omura’s whaleจัดอยู่ในกลุ่ม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) ที่อาศัยในทะเล ตัวเต็มวัยมีขนาด 10-11.5 เมตร น้ำหนักไม่เกิน 20 ตัน เป็นวาฬสายพันธุ์หายากที่มีความคล้ายคลึงกับวาฬบรูด้า ถูกค้นพบครั้งแรกจากซาก ในปี ค.ศ. 2003 และเมื่อพิจารณาจากซากแล้วจึงพบว่ามีความต่างจากวาฬบรูด้า โดยวาฬโอมูระนั้นมีขนาดเล็กกว่า รอยจีบใต้ลำคอมีจำนวนมากกว่า คือ 80 – 90 รอยจีบ มีครีบหลังที่สูงกว่าและมีความโค้งน้อยกว่าของวาฬบรูด้า และวาฬโอมูระมีสันบริเวณตรงกลางของส่วนหัว 1 สัน โดยวาฬบรูด้า มี 3 สันลักษณะทั่วไป 


เนื่องจากวาฬชนิดนี้ พบได้ยาก จึงไม่สามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่แน่นอน ในส่วนของเรื่องแหล่งอาศัยก็ยังคงสรุปไม่ได้ เพราะบางครั้งเราก็จะเห็นที่สถานที่ที่ไม่น่าจะพบได้

ทีมนักชีววิทยาของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนิวอิงแลนด์ กับสถานบันวิจัยมหาสมุทรวู้ดโฮล ได้ถ่ายวีดีโอของวาฬโอมูระที่กำลังว่ายอยู่ใต้มหาสมุทรที่อยู่แถวชายฝั่งมาดัสการ์ ปัจจุบันนี้ทางการสัตว์น้ำทั่วโลกต่างลงความเห็นว่าวาฬโอมูระนั้นคงจะเป็นวาฬที่ไกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

 

อาหาร

ปลาขนาดเล็ก แพลงตอน เคย


 

การกระจายพันธุ์

ส่วนใหญ่พบการกระจายในมหาสมุทรแปซิฟิก สำหรับในประเทศไทยมีรายงานการพบวาฬโอมูระทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน


แผนที่การกระจายพันธุ์ของวาฬโอมูระ ที่มา: IUCN

 

สถานภาพการอนุรักษ์

  • สถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลก โดยการจัดอันดับของ IUCN (2018) คือ Data Dificient (DD) หรือ ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการจัดอันดับ

  • สถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562


ข้อมูล กลุ่มงานวิชาการ

Comments


bottom of page