001-facebook.png
line icon.webp

กระซู่(Sumatran Rhinoceros)

อัพเดตเมื่อ: ส.ค. 3


ประชากรรวมทั่วโลก : ต่ำกว่า 100 ตัว
ประชากรในประเทศไทย -

กระซู่เป็นแรดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ลักษณะเด่นคือมี นอ 2 นอ นอหน้ามีขนาดใหญ่กว่านอหลัง ยาว 15-25 ซม. หนังของกระซู่มีสีน้ำตาลแดง มีขนหยาบและยาวปกคลุม เมื่อโตเต็มที่สูง 120–145 ซม. ยาว 250 ซม. และมีน้ำหนักประมาณ 500-800 กก. พบอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้น ป่าพรุ และ ป่าดิบเขาในประเทศอินเดีย ภูฏาน บังกลาเทศ พม่า ลาว ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน กระซู่เป็นสัตว์สันโดษ มักพบหากินตามลำพัง ยกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อน ว่ายน้ำเก่ง สามารถว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากได้ ชอบนอนแช่ปลักโคลนมาก หากหาปลักโคลนไม่ได้ กระซู่จะขุดดินเลนด้วยขาและนอเพื่อสร้างปลัก การแช่ปลักโคลนนี้จะช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายและช่วยป้องกันผิวหนังจากปรสิตและแมลงอื่นๆ

จำนวนประชากรกระซู่ในปัจจุบันยากที่จะประมาณการ แต่คาดว่าเหลืออยู่ไม่ถึง 100 ตัว สาเหตุอันดับแรกของการลดลงของจำนวนประชากรคือการล่าเอานอซึ่งมีค่ามากในการแพทย์แผนจีน ขายได้ถึง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมในตลาดมืด และพื้นที่ถิ่นอาศัยถูกทำลาย เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม


ที่มา กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า  ส่วนสาระสนเทศด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ

ดู 4 ครั้ง

บริษัท สื่อดลใจ จำกัด

เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1604 ซอยศรีอยุธยา 12

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

Tel/Fax : 02-053-3918     Moblie : 09-8945-6568

E-mail : inspirerunner01@gmail.com