top of page

สมัน (Schomburgk's Deeri)

ประชากรรวมทั่วโลก : -
ประชากรในประเทศไทย : -

สมันเป็นสัตว์ป่าจำพวกกวาง ขนตามลำตัวสีน้ำตาลเข้ม ท้องมีสีอ่อนกว่า ริมฝีปากล่างและด้านล่างของหางเป็นสีขาว เพศผู้จะมีเขาแตกแขนงออกไปมากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็นกวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลก มีกิ่งรับหมาหรือกิ่งเขาที่ยื่นออกไปข้างหน้ายาวกว่ากิ่งรับหมาของกวางชนิดอื่นๆ มีความสูงจากพื้นดินถึงหัวไหล่ 100-110 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100-120 กิโลกรัม พบกระจายพันธุ์ชุกชุมมากโดยเฉพาะในที่ราบลุ่มภาคกลางอาศัยอยู่ในที่ทุ่งโล่งกว้าง ใกล้แม่น้ำ ตอนกลางวันจะหลบแดดตามป่าละเมาะหรือพงหญ้าสูงๆ จึงเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ถูกล่าได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันสมันสูญพันธุ์แล้ว แต่ยังมีซากคือเขาสมันที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สมันในธรรมชาติตัวสุดท้ายถูกยิงตายเมื่อ พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนสมันตัวสุดท้ายในที่เลี้ยงถูกคนเมาตีตายที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ พ.ศ. 2481

สมัน รวมทั้งซากสมัน เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562


Comments


bottom of page