top of page

Wild race season 1 เสื้อวิ่งลายสัตว์ป่าสงวนไทย Series #1 Extinct

 

แรงบันดาลใจ: ในการผลิตเสื้อวิ่งลายสัตว์สงวนไทย เกิดจากการจัดกิจกรรมงานวิ่งแบบ Virtual run ภายใต้ชื่อว่า Wild race season 1 Virtual Race For 19 Reserved Animals “วิ่งวิถีใหม่ เพื่อสัตว์ป่าสงวนของไทย” ซึ่งจัดทั้งหมด 5 Series ด้วยกัน Series 1 Extinct : สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์จากประเทศไทยแล้ว 4 ชนิด คือ สมัน แรดชวา กระซู่ และกูปรี สัตว์ป่าสงวนทั้ง 4 ชนิดนี้เคยมีอยู่เยอะมากในประเทศไทยของเรา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สัตว์ป่าสงวนทั้ง 4 สูญพันธุ์ นั้นคือการล่า สูญพันธุ์จากน้ำมือมนุษย์นั้นเอง การออกแบบ ใช้ภาพจริงของสัตว์แต่ละชนิดพิมพ์บนเนื้อผ้า ในบรรยากาศถิ่นอาศัยที่เคยพบเห็น เพื่อระลึกว่าสัตว์เหล่านี้เคยมีอยู่จริง

 

คุณสมบัติของเนื้อผ้า เป็นผ้าเนื้อเรียบ ไม่อับชื้น แห้งเร็ว ใส่ได้ทั้งชายและหญิง ราคา 299 บาท

เสื้องานวิ่ง WILD RACE ลายแรดชวา

฿299.00ราคา
    bottom of page