top of page
logo ตั้ง-01.png

Bangkok Double Bridge Run 2022

Bangkok Double Bridge Run 2022 (DBR) วิ่งสองสะพาน สองกาลเวลา

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน City Run เส้นทางใหม่ บนเส้นทางและสะพานแห่งประวัติศาสตร์สองสะพาน ระยะการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ Fun Run  5 KM และ Mini Marathon 10.5KM รวมนักวิ่งจำนวน3,200 คน

โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ สนับสนุนการรักษาพยาบาลของคนไข้โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร (โรงพยาบาลรถไฟ) และกิจการสาธารณะกุศลทั่วไป

จัดโดย : Inspire Runner

Organized by : Inspire Runner

IMG_5197.jpg
IMG_5296.jpg
IMG_5137.jpg
IMG_5551.jpg
IMG_5550.jpg
330002949_5651956748265614_96274217860526996_n.jpg
IMG_5261.jpg
IMG_5266.jpg
298471281_1224448994790929_5191817703094718698_n.jpg
298196865_1223835768185585_9091888869888647272_n.jpg
IMG_5534.jpg
IMG_5419.jpg
298008948_1223835984852230_8238626020089489480_n.jpg
297990748_1223531864882642_3527600464105360938_n.jpg
298087740_1223836174852211_6899264783967512334_n.jpg
298158276_1223836141518881_280797532751546691_n.jpg
298111657_1223836968185465_8216466924588912065_n.jpg
298151951_1223836354852193_3023928032751846341_n.jpg
298206368_1223836934852135_7164775272813194401_n.jpg
298049253_1223835991518896_357194476150636051_n.jpg
000.jpg
IMG_5465.jpg
IMG_5497.jpg
298060974_1223835728185589_8101897351557755941_n.jpg
298056047_1223598934875935_8248958769305532951_n.jpg
297975354_1223598971542598_748044133313138574_n.jpg
298386350_1223836978185464_4370843051982822115_n.jpg
bottom of page