top of page

Dong Phayayen – Khao Yai Series Run Season 2


วิ่งให้ป่า​- วิ่งให้เป็น!!! กับดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซีรีส์รัน ซีซั่น 2


ขอเชิญชวนนักวิ่งขาลุยทุกสารทิศมาร่วมใจกันเป็น "นักวิ่งจิตอนุรักษ์"​ ลงสนามพิสูจน์กำลังขาแบบมีจิตสำนึก​ตลอดเส้นทางกับ​ หัวใจ 3 R​ ที่คุณต้องพกพาไปวิ่งพร้อมกัน..

 • R1​ REDUCE ลดปริมาณขยะ ใช้ขวดเดียวเฟี้ยวตลอดทาง​ เติมน้ำแทนการใช้แก้วแล้วทิ้ง.

 • R​2​ REUSE ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ตักใหม่แต่ยังใช้จานเดิม​ เพื่อลดการใช้แม้จะเติมอาหารหลายรอบ

 • R3 RESPECT เคารพกติกาของอุทยานแห่งชาติ ไม่ใช้โฟม ไม่ดื่มสุรา ไม่ส่งเสียงดัง​ ไม่เพิ่มขยะ​


Series 1: CHA-OM SARABURI

วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.15 (ชะอม) จังหวัดสระบุรี


100 บาท จากค่าสมัครของทุกท่าน มอบให้สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

 • เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

 • สร้างจิตสำนึกเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่า

 • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของผืนป่ามรดกโลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน

 • เพื่อจัดหาทุนสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์ผืนป่ามกรดกโลก

 • เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


กำหนดการ

เสาร์ 3 สิงหาคม 2562

กิจกรรมเดินเดินศึกษาป่าธรรมชาติน้ำตกโกรกอีดก “ออกตามหาต้นสมพง”

 • 12.00 น. : ลงทะเบียนผู้สมัครกิจกรรม หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.15 (สมัครร่วมกิจกรรมทางFB: DoK-WHA)

 • 13.00 น. : ออกเดินทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.15 ด้วยรถสองแถวที่ทางทีมงานจัดไว้ พร้อมรับฟังรายละเอียดกิจกรรมเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.15

 • 13.20 น. : เดินทางถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกโกรกอิดก

 • 13.30 – 17.00 น. : เริ่มกิจกรรมเส้นทางเดินศึกษาป่าธรรมชาติน้ำตกโกรกอีดก “ออกตามหาต้นสมพง” ระยะทาง ไป-กลับ 5 กิโลเมตร.

  • เรียนรู้ชีวิตป่า ผ่านต้นไม้ใบหญ้า และสัตว์ป่านานาชนิดที่อาจจะแวะมาทักทายให้เราได้ยลโฉมกัน

  • ตื่นตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของ "ต้นสมพง" ต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์ ตัวผู้และตัวเมียที่ยืนตระง่า อยู่คู่กัน มีพูพอนสูงท่วมหัวคน

  • ชมความสมบูรณ์ของป่า ผ่านซุปตาร์ที่เหล่าช่างภาพมาโครไฝ่ฝันหา ราชาแห่งภาพมาโคร

 • 17.00 น. : เดินทางกลับ รถสองแถวจะไปส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.15หมายเหตุ :

 • กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่าน

 • เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่ร่วมกิจกรรม ควรแต่งกายให้รัดกุม และไม่มีโรคประจำตัว

 • ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินศึกษาป่าธรรมชาติทาง FB: DoK-WHA


จัดโดย : สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่Organized by :

 • Inspire Runner

 • บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด


triangle bg blue 1.pngbottom of page