WILD RACE Season 1 Series 4 : Virtual Race For 19 Reserved Animals

“วิ่งวิถีใหม่ เพื่อสัตว์ป่าสงวนของไทย”

สมาคมอุทยานแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ชวนคุณเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังคนใส่ใจร่วมห่วงใยสัตว์ป่า

ภายใต้แนวคิดอยู่ที่ไหนก็วิ่งได้

wall.png

รายได้จากค่าสมัครนำมาเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตสื่อเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวน

Series# 4 Observed

1 เมษายน -31 พฤษภาคม 2564

สมัครประเภทเดี่ยว

499.- บาท

ระยะการสมัคร

19/90/190 KM

เฉพาะผู้ที่สมัครระยะ 190 KM สามารถส่งผลสะสมระยะทางได้ตลอดซีรี่ส์

สมัครประเภทคู่

900.- บาท

ระยะการสมัคร

19/90/190 KM

เฉพาะผู้ที่สมัครระยะ 190 KM สามารถส่งผลสะสมระยะทางได้ตลอดซีรี่ส์
tree-branch.png
cat.png
plant.png

5 Series

2,495 .- บาท

ระยะทางรวม 5 Series

95/450/950 KM

(เฉพาะผู้สมัครใหม่ ส่งผลระยะทางถึง 30 กันยายน 2564)
claw y.png
 
claw b.png

สัตว์สงวน

สัตว์สงวน” หมายถึง สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวด ในปี พ.ศ.2535  ได้มีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 15 ชนิด ได้แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้งหม้อ นกกระเรียน  เลียงผา กวางผา ละองหรือละมั่ง สมัน กูปรี ควายป่า แรด กระซู่ สมเสร็จ 

นกแต้วแล้วท้องดำ และนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร  และ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ขึ้นใหม่ อีก 4 ชนิด คือ วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง ปลาฉลามวาฬ และ วาฬโอมูระ  รวมสัตว์ป่าสงวนของไทยมีทั้งสิ้น 19 ชนิด 

Series 4 Observed

สัตว์สงวนประเภทที่พบเห็นได้

เลียงผา head.png
กวางผาhead.png
แมว head.png
wall.png

 ลาย แมวลายหินอ่อน 

0401แขนกุด_แมวback.png
0401แขนกุด_แมวfront.png
0401แขนกุด_แมวfront.png
แมวลายหินอ่อน
0401แขนกุด_กวางผาfont.png
กวางผา
เลียงผา
0401แขนกุด_เลียงผา front.png

size XS
size S  
size M      
size L     
size XL   
size 2XL  
size 3XL 

: รอบอก 34” 

: รอบอก 36” 

: รอบอก 38” 

: รอบอก 40” 

: รอบอก 42” 

: รอบอก 44” 

: รอบอก 46” 

wall.png
Layer 36 copy.png

 เหรียญที่ระลึกสำหรับนักวิ่ง 

รับเหรียญที่ระลึกลายสัตว์ป่าสงวน เมื่อวิ่งครบตามระยะทางที่กำหนด โดยเหรียญทั้ง 5 season

จะสามารถวางต่อกันได้

E-bib 

BG e bib for print.png
goral stone.png

E-certificate

BG e-cer for print.png
goral.png
Layer 36 copy.png
plants.png
plants 5 copy.png
fin shirt front_result.webp
fin shirt back_result.webp

เสื้อ Finisher สำหรับผู้วิ่งครบ 5 สนาม

วัดใจแค่สนามเดียวไม่พอ สมัครและวิ่งครบ 5 Series รับเสื้อ Finisher

ลายสัตว์ป่าสงวนทั้ง 19 ชนิด 1 ตัว

เสื้อคู่ copy.jpg

สั่งซื้อได้แล้ว เสื้อคู่ลายสัตว์ป่าสงวน
ลดพิเศษ เหลือ 500 บาท รวมค่าจัดส่ง

โปรครอบครัว.jpg