Recycled Paper

รายได้จากค่าสมัครนำมาเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและผลิตสื่อเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวน

Series# 5 WINGED

1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564

สมัครประเภทเดี่ยว

499.- บาท

ระยะการสมัคร

19/90/190 KM

เฉพาะผู้ที่สมัครระยะ 190 KM สามารถส่งผลสะสมระยะทางได้ตลอดซีรี่ส์

สมัครประเภทคู่

900.- บาท

ระยะการสมัคร

19/90/190 KM

เฉพาะผู้ที่สมัครระยะ 190 KM สามารถส่งผลสะสมระยะทางได้ตลอดซีรี่ส์
leaf yellow.png
leafA blue 2.png
leafA green.png
leaf red.png
taewl3_edited.png
leaf red.png
leaf yellow.png
leafA green.png

5 Series

2,495 .- บาท

ระยะทางรวม 5 Series

95/450/950 KM

(เฉพาะผู้สมัครใหม่ ส่งผลระยะทางถึง 31 ตุลาคม 2564)
leafA blue 2.png
leaf yellow.png
leaf red.png
taewl2.png
leafA blue 2.png
taewl1.png
 

สัตว์สงวน

สัตว์สงวน” หมายถึง สัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวด ในปี พ.ศ.2535  ได้มีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 15 ชนิด ได้แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้งหม้อ นกกระเรียน  เลียงผา กวางผา ละองหรือละมั่ง สมัน กูปรี ควายป่า แรด กระซู่ สมเสร็จ 

นกแต้วแล้วท้องดำ และนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร  และ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ขึ้นใหม่ อีก 4 ชนิด คือ วาฬบรูด้า เต่ามะเฟือง ปลาฉลามวาฬ และ วาฬโอมูระ  รวมสัตว์ป่าสงวนของไทยมีทั้งสิ้น 19 ชนิด 

taewl2.png

WILD RACE Season 1 Series 5 : Virtual Race For 19 Reserved Animals

“วิ่งวิถีใหม่ เพื่อสัตว์ป่าสงวนของไทย”

สมาคมอุทยานแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ชวนคุณเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังคนใส่ใจร่วมห่วงใยสัตว์ป่า

ภายใต้แนวคิดอยู่ที่ไหนก็วิ่งได้

Series 5 WINGED

สัตว์ปีกใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด

นกเจ้าฟ้าหญิง head.png
นกกระเรียน head.png
นกแต้วแล้ว head.png
Recycled Paper

 ลาย นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร 

bird_sirintarae_final_back.png
bird_sirintarae_final.png
bird_sirintarae_final_font.png
นกเจ้าฟ้าหญิงฯ
bird_Grus_final_front.png
นกกระเรียน
นกแต้วแล้ว
bird_taewLaew_final_front.png

size XS
size S  
size M      
size L     
size XL   
size 2XL  
size 3XL 

: รอบอก 34” 

: รอบอก 36” 

: รอบอก 38” 

: รอบอก 40” 

: รอบอก 42” 

: รอบอก 44” 

: รอบอก 46” 

Concrete

 เหรียญที่ระลึกสำหรับนักวิ่ง 

รับเหรียญที่ระลึกลายสัตว์ป่าสงวน เมื่อวิ่งครบตามระยะทางที่กำหนด โดยเหรียญทั้ง 5 season

จะสามารถวางต่อกันได้

E-bib 

bib 45308.jpg
rice.png
rice2.png
rice seed.png

E-certificate

cer 45308.jpg
grass.png
sarus crane2.png
rice2.png
grass.png
fin shirt front_result.webp
fin shirt back_result.webp

เสื้อ Finisher สำหรับผู้วิ่งครบ 5 สนาม

วัดใจแค่สนามเดียวไม่พอ สมัครและวิ่งครบ 5 Series รับเสื้อ Finisher

ลายสัตว์ป่าสงวนทั้ง 19 ชนิด 1 ตัว

เสื้อคู่ copy.jpg

สั่งซื้อได้แล้ว เสื้อคู่ลายสัตว์ป่าสงวน
ลดพิเศษ เหลือ 500 บาท รวมค่าจัดส่ง

โปรครอบครัว.jpg